gemeentewapen Eemsmond  

Stichting Historische Kring Noordelijk Hunsingo


 

Donateursavonden - Excursies - ActiviteitenTwee keer per jaar organiseert de stichting een avond voor de aangesloten donateurs en geïnteresseerden. Op deze avonden worden vaak lezingen gehouden over diverse onderwerpen op cultuurhistorisch gebied. georganiseerd door de SHKNH kunt u de onderwerpen vinden.


hand Op dinsdag 12 maart jl. werd in gebouw Pro Rege te Warffum de gezamenlijke bijeenkomst van vier verenigingen (Verena, Dorpsbelangen, St. Fonds Jaco en St. Historische Kring) gehouden.

Pauline Broekema hield toen een lezing.


hand De voorjaarsvergadering werd gehouden op vrijdag 29 maart jl. in het auditorium van het Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum.
Na een kort huishoudelijk gedeelte had Annet Nieuwhof van de Rijksuniversiteit Groningen het woord.
Samen met Johan Nicolay en Jeroen Wiersma is zij de schrijfster van het boek De geschiedenis van terpen en wierdenland met als ondertitel "Een verhaal in ontwikkeling".


In het overzicht van alle 61 tot nu toe gehouden lezingen, georganiseerd door de SHKNH kunt u de onderwerpen vinden.

Excursies
De laatstgehouden excursie vond plaats op 6 september 2014, toen de leden van de Historische Kring Noordelijk Hunsingo en van onze zusterverenigingen te Eenrum en Baflo de Heimatverein Oldersum e.V., te Oldersum bezochten. Daar werden we o.a. rondgeleid door de gerestaureerde "Alte Waage" en de eveneens gerestaureerde "Alte Seilerei". Beide projecten zijn gedurende meerdere jaren door vrijwilligers "ehrenamtlich" tot stand gekomen. Zie: hier voor enige foto's.
's Middags werd een bezoek gebracht aan Papenburg en kon de Landesgartenschau bezocht worden.

Onderzoek
Een andere activiteit van de stichting is het onderzoek naar oude perceelsnamen van de landbouwbedrijven. De ouderen onder U zullen misschien weten, dat vroeger heel veel percelen een naam hadden. Voordat al deze gegevens verloren zullen gaan is het de bedoeling dat ze geregistreerd zullen worden.

Advies
Tevens adviseert de stichting de gemeente vaak bij het geven van nieuwe straatnamen.
Medewerking wordt verleend aan exposities en manifestaties, zoals b.v. de expositie over Beurtschippers en boderijders te Uithuizen (1996) en het Grunneger Groot- en Klaingoud festival te Warffum (2001). De stichting assisteert eveneens vaak bij het verstrekken van gegevens uit haar archief.

Op 13 februari 2010 werd te Uithuizen, in samenwerking met de Historische Kring, de Dag van de Noord-Groninger Geschiedenis georganiseerd.
Geïnteresseerden in de geschiedenis van met name noord Groningen konden bij diverse historische en genealogische verenigingen informatie verkrijgen.
Tevens werden een drietal lezingen gehouden, namelijk: dhr. T.B. Juk: 'Van café tot gemeentehuis', dhr. C.G. Reinders: 'Recht van opstrek Groninger boerderijen' en dhr. B.D. Poppen: 'Molens en molenaars in de regio Eemsmond en de informatiebronnen'.


updated           ∴       Copyright © 2019             up             CSE HTML Validator Helped Clean up This Page!