gemeentewapen Eemsmond  

Stichting Historische Kring Noordelijk Hunsingo


 

Het bestuur


Het bestuur van de Historische Kring wordt met ingang van 1-4-2022 gevormd door:


bestuurskamer

De bestuurskamer van de Historische Kring in de Villa Vriesenstein te WarffumOp 8 februari 2014 overleed ons bestuurslid D.J. Dost rouwadvertentie. Vanaf 2004 maakte hij deel uit van het bestuur.

Voorzitter K. Sikkema schreef een In memoriam.


Op 26 april 2013 werd ons bestuurslid G. Broekhuizen te Zandeweer benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau. In gebouw Irene werd hem door burgemeester M. van Beek de versierselen opgespeld, waarna velen hem hiermee geluk wensten. Op de foto feliciteerd voorzitter K. Sikkema de heer Broekhuizen. Mevrouw Broekhuizen kijkt instemmend toe.

felicitaties"


Aan ons bestuurslid B.D. Poppen werd de culturele prijs Eemsmond 2012 toegekend. De uitreiking vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 7 januari 2013.

culturele


Reint Wobbes

Ons bestuurslid Reint Wobbes uit Huizinge ontving op 19 juni 2012 uit handen van Koningin Beatrix in het Koninklijk Paleis in Amsterdam een Zilveren Anjer.

Deze jaarlijkse onderscheiding van het Prins Bernhard Cultuurfonds is voor mensen die zich inzetten voor cultuur en natuur.

Reint Wobbes kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor behoud van middeleeuwse kerken en kerkhoven in Groningen.

'Dankzij hem bestaat er nog steeds een respectabel draagvlak voor dit bijzondere erfgoed', zo concludeerde de jury.De heer J. Toonstra ontving op 20 november 2008 een koninklijke onderscheiding.
De Ommelander Courant maakte in haar uitgave van 27 november 2008 daar melding van.
Eerder dat jaar, op 25 april 2008, werden de heren M.Th. ten Bos en D.J. Dost benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


In memoriam

M. Th. ten Bos

Op 26 oktober 2012 overleed onze energieke medebestuurslid en penningmeester Meindert Th. ten Bos. Vanaf 1992 maakte hij deel uit van het bestuur.

Menco Holtman

Menco A. Holtman was vanaf de oprichting nauw betrokken bij de Historische Kring.
Enerzijds als bestuurslid, anderzijds als schrijver van artikelen en inleider van lezingen.
Ook als voorbereider van de jaarlijkse Open Monumentendag in de gemeente Eemsmond had hij een grote inbreng.
Op 6 januari 2004 ontving hij de Culturele prijs van de gemeente Eemsmond 2003 'omdat hij zich de afgelopen jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel terrein'.
Zijn plotseling overlijden op 21 april 2008 was voor velen een grote schok.
In het nieuwsbulletin van de Historische Kring nr. 37 schreef het bestuur een ter nagedachtenis.


updated           ∴       Copyright © 2022             up             CSE HTML Validator Helped Clean up This Page!