gemeentewapen Eemsmond  

Stichting Historische Kring

Noordelijk HunsingoDe Stichting Historische Kring Noordelijk Hunsingo is op 11 mei 1989 opgericht en heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en die van noordelijk Hunsingo in het bijzonder.
Zij richt zich daarbij met name op de Groninger dorpen Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, Kantens, Roodeschool, Warffum en Zandeweer.
 
Aanvankelijk richtte de stichting zich vooral op het bijeenbrengen en veilig stellen van historische gegevens van verenigingen, instellingen en particulieren, die anders verloren dreigden te gaan in de gemeente Warffum.
Na de herindeling van de gemeenten ontstond de nieuwe gemeente Hefshuizen, later Eemsmond, waartoe ook de voormalige gemeente Warffum ging behoren.
Hierdoor werd het gebied, dat de stichting bestreek groter en werd uit elke kern van de nieuwe gemeente een bestuurslid gevraagd.
Inmiddels is dat ook al weer verleden tijd en zijn we opgenomen in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

hand   Voor uw aanmelding als lid kunt u het digitale formulier gebruiken.
indicator   Met het wapen van de gemeente Eemsmond wordt gesymboliseerd dat de Stichting Historische Kring Noordelijk Hunsingo werkzaam is in en voor de gehele voormalige gemeente Eemsmond.
Het uit 1886 stammende gemeentewapen van Uithuizen had als wapenspreuk: 'Ex Undis' (Uit de golven). Het bijzondere hiervan is dat een wapenspreuk in de Nederlandse overheidsheraldiek zelden voorkomt.
Het wapen wordt gedekt door een kroon met vijf bladeren. Niet alleen Usquert en Warffum voerden zo'n kroon, maar alle Ommelander gemeenten hebben er recht op, omdat hun rechtsvoorgangers voor 1795 met volmachten en eigenerfden vertegenwoordigd waren op de Provinciale Landdag van Stad en Lande. De kroon met vijf bladeren geldt in de heraldiek als 'hoger' dan de gebruikelijke kroon met drie bladeren en twee parels.

Kloosters speelden in de bestuurs- en ontwikkelingsgeschiedenis in de middeleeuwen een belangrijke rol. In Warffum/Usquert was er de Commanderij van de Johannieter Orde en in Kantens de Benedictijner abdij St. Juliana.
Ter herinnering aan de Johannieter Commanderij Wijtwerd te Usquert en de Commanderij te Warffum is in het huidige gemeentewapen van Eemsmond een Johannieter kruis opgenomen in zilver.
De bloeiende lelietak komt vanuit Kantens. Dit is het attribuut van de Heilige Juliana, patrones van de Benedictijner abdij, die vroeger in de nabijheid van dit dorp heeft gestaan.

De zeemeermin is een oud embleem. Een rekening van de kerkvoogdij van Uithuizen uit 1653 spreekt van: 'voor 't vergulden van de meerminne ende knopen op de toorn'. Met andere woorden: in het midden van de 17e eeuw was de windwijzer in de vorm van een meermin op de kerktoren van Uithuizen aan vergulden toe.
De zeemeermin werd het heraldische embleem van de toen nog ongedeelde rechtstoel van Uithuizen, die Uithuizen en Uithuizermeeden omvatte. In 1701 werd die rechtstoel verdeeld over de borgen Menkema en Rensuma en de meermin kwam in het wapen van Rensuma.
In 1848 werd er gewag gemaakt van een zeemeermin in het gemeentewapen van Uithuizermeeden, maar dat werd pas in 1886 officieel, toen bij Koninklijk Besluit het gemeentewapen werd verleend.

folder-boek Feestelijke boekpresentatie Historische Kring
 
Vrijdag 9 juni 2017 werd het boek Historische schetsen van het Hoogeland gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Villa Vriesenstein in Warffum.
Voorzitter Kees Sikkema van de Historische Kring reikte de eerste exemplaren uit aan wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eemsmond en Harm Eisso Clevering, voorzitter van de Stichting Vriesenstein te Warffum.

 
folder-boek

 
Donderdagmiddag 20 april 2017 is de folder van het boek 'Historische schetsen van het Hoogeland 'Een verzameling van vijftig feiten en gebeurtenissen' door de heer K. Sikkema, voorzitter van de SHKNH, uitgereikt aan de heer H. Sienot, o.a. wethouder van Kunst en Cultuur van de gemeente Eemsmond.
 
Het verslag van deze bijeenkomst werd op 24 april gepubliceerd in de:
 
Ommelander Courant.
 
De folder kunt u hier inzien en/of downloaden.
 
De folder van het boek.

 
Op 1 juni 2017 publiceerde de Ommelander Courant een uitgebreid artikel over de samenstelling van het boek. Dit bericht is middels twee bestanden te lezen. Klik erop en ze worden vergroot:
 
           Eemsmond_gemeentevlag
De vlag van de voormalige gemeente Eemsmond bestaat uit drie evenwijdige, even brede banen in groen, geel en blauw.
Het groen voor de akkers, het geel voor de korenvelden en het blauw voor de zee waaraan het land ontworsteld werd.
De zeemeermin is overgenomen uit het gemeentewapen.

Bron: gemeentegids Eemsmond.


updated           ∴       Copyright © 2022             up             CSE HTML Validator Helped Clean up This Page!